• CWR Plant

    Фабрика за CWR

    Рециклирање на целосна постројка за ресурсилизација на отпад за рушење Рециклирање на целосна постројка за ресурсизација на отпад, главно за градска градба, армирано-бетонски блокови, блокови од обичен бетон, тули и плочки, дрво и други материјали произведени од уривање на куќи се расипани, сортирани, прелистувани, бетони и блокот од тули станува агрегат и песок, за да се направи бетон или тула без печење, пластика, дрво, железо се редат за рециклирање, се реализира ѓубре до достапните ресурси ... Тоа ...