• Towed Concrete Pump – CLT

    Влечена бетонска пумпа - CLT

    Главни карактеристики are Два сериски производи се достапни: електричен мотор и мотор на дизел масло. ■ Светски познатите снабдувачи ја гарантираат стабилноста и сигурноста ■ Напреден систем за дистрибуција на вентили, прстенестиот проток на проток може автоматски да го компензираат истрошениот простор со добро запечатување и лесно одржување ■ Со хидрауличен систем со широк опсег на погон за мешање на почва, стабилизиран на цемент, ветува голема ефикасност на енергијата ■ Бесплатна размена висок-низок притисок, погоден и за ниско-излезно високо-градежно и за високо-излезно ...